St. Joseph van Cupertino Gebed & Novena

St Joseph Cupertino Prayer Novena

St. Joseph van Cupertino-gebed en noveen wordt verondersteld zeer nuttig te zijn voor studenten tijdens examens.kerstcadeaus voor moeder van dochter

St. Joseph (Giuseppe Desa in het Italiaans) werd op 17 juni 1603 geboren als zoon van Felice Desa en Frencesca Panara in het dorp Cupertino, regio Apulië, Koninkrijk Napels.Als kind beleefde St. Joseph verschijningen die zijn hele leven doorgingen. Geboren in een christelijk gezin, werd St. Joseph al op zeer jonge leeftijd betrokken bij het religieuze leven, wat hem ertoe bracht zich aan te melden bij de Conventuele Franciscanen, maar werd afgewezen vanwege zijn gebrek aan opleiding.

Later solliciteerde hij bij de kapucijner broeders in Martino en werd hij aangesteld als lekenbroeder, later als diaken, en begin twintig tot priester gewijd.Zijn visioenen werden sterker naarmate hij dichter bij God kwam en St. Joseph bracht het grootste deel van zijn dagen door, verloren in verwondering en extatisch gebed, waardoor hij naar het altaar vloog of eroverheen, soms gebeurde het zelfs buiten de kerk, maar dit werd al snel aangezien als hekserij door enkele broeders die later leidde tot zijn opsluiting en volledige afzondering, wat hij de rest van zijn leven bijna 25 jaar lang hetzelfde bleef.

Hij stierf op 18 september 1663, toen hij zestig jaar oud was. Zijn wonderbaarlijke gave om God te zien en zijn visioenen werd gezien als een eigenaardigheid en een last, maar zijn diepe liefde voor Christus leidde hem tot immense heiligheid die werd gegeven door nederigheid, vrijwillige versterving en gehoorzaamheid.

Zijn toewijding aan de Heilige Maagd Maria promootte hem onder alle klassen van mensen toen hij een prachtige weg koos naar een dieper christelijk leven in de richting van Jezus Christus.St. Joseph van Cupertino werd zalig verklaard in 1753 en heilig verklaard op 16 juli 1767, en paus Benedictus verklaarde 18 september als de feestdag van St. Joseph van Cupertino. De kerk van St. Franciscus in Osimo bevat de overblijfselen van St. Joseph. De wonderen die door zijn voorspraak werden verricht, blijven zich vermenigvuldigen voor degenen die in geloof tot hem bidden.

Feiten over St. Joseph van Cupertino Gebed & Novena

Negende start: 9 september
Feestdag: 18 september
Geboorte: 17 juni 1603
Dood: 18 september 1663

Betekenis van het St. Joseph-gebed

St. Joseph van Cupertino wordt in de katholieke kerk geëerd als een mysticus en heilige en is de patroonheilige van de luchtvaart, astronauten, mentale handicaps, het afleggen van tests en studenten. St. Joseph van Cupertino staat bekend als de heilige van Flyers vanwege de mystieke levitaties die hij bereikte en meestal naar de Eucharistie en Onze Lieve Vrouw van Christus.

Hij wordt erkend als de beschermheilige van degenen die examens ondergaan en ook als de beschermheilige van luchtreizigers. St. Joseph van Cupertino werd gezegend met wonderbaarlijke levitatie en intense extatische visioenen gedurende zijn religieuze leven.

Lees verder: St. Joseph Novena voor werkgelegenheid

St. Joseph van Cupertino Gebed & Novena

St. Joseph van Cupertino Gebed & Novena

St. Joseph van Cupertino Gebed & Novena

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 1

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O nederige heilige Jozef van Cupertino, help me vooral op de beslissende momenten van dit onderzoek, bescherm me tegen vergeetachtigheid en verontrustende angst die me vaak verzwakken. Je worstelde met vergeetachtigheid en angst. Ik smeek u om voor mij te bidden dat ik de genade mag ontvangen om kalm en bedachtzaam dit examen af ​​te leggen en voor deze mijn bedoelingen


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 2

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O heilige St. Joseph van Cupertino, u legt uw intellectuele tekortkomingen in de handen van God. Zo kon je slagen voor je examens en tegen alle verwachtingen in priester worden. Ik bid voor al diegenen die worstelen met examens. Mogen zij hun best doen en de rest in de handen van God leggen met de wetenschap dat alles mogelijk is bij God. Ik bid speciaal voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

Lees verder: De betekenis van het Onze Vader

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 3

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O nederige Sint-Jozef van Cupertino, u heeft veel geleden omdat u moeite had met leren. Ik bid, op uw voorspraak, voor al degenen met een verstandelijke handicap en degenen die het moeilijk hebben op school. Mogen zij troost putten uit uw verhaal en uw geloof in God. Ik bid ook voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 4

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O heilige St. Joseph van Cupertino, u bent geboren in armoede en in een zeer moeilijke gezinssituatie. Je groeide op in een liefdeloos gezin dat weinig van je hield. Ik bid voor iedereen die zo'n liefdeloos gezinsleven heeft meegemaakt. Moge ik de waarde leren inzien die ieder individu heeft in Gods ogen. Ik bid speciaal voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 5

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, je was een ongewenst kind omdat je vader stierf voordat je werd geboren. Zelfs je eigen moeder vond je waardeloos. Ik bid, op uw voorspraak, voor alle ongewenste kinderen. Mogen ze te weten komen dat ze zijn geboren vanwege Gods liefde voor hen. Ik bid speciaal voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

Lees verder: St. Rita Novena voor onmogelijke gevallen

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 6

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O heilige St. Joseph van Cupertino, als kind worstelde je om je woede en frustraties te beheersen. Ik bid voor al diegenen die moeite hebben om hun emoties te beheersen en te uiten en voor diegenen die een slecht humeur hebben. Help hen om hun zonden van woede te overwinnen. Ik bid speciaal voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 7

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, uw gave van levitatie tijdens het gebed maakte u de beschermheilige van zowel luchtreizigers, piloten als astronauten. Ik bid dat alle reizigers veilig hun bestemming mogen bereiken. Ik bid speciaal voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 8

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O heilige St. Joseph van Cupertino, elke vermelding van iets heiligs zou je vaak doen zweven in extase en liefde voor God. Help mij om heilig te zijn zoals u! Ik smeek u mij te laten zien hoe ik kan groeien in het begrip van God en de heiligen die u had. Ik bid ook voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

St. Joseph van Cupertino Noveen – Dag 9

Laten we beginnen, In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

O nederige Sint-Jozef van Cupertino, toen je tijdens het gebed zweefde, kon je pas weer op de grond komen als je superieur dat bevolen had. Help mij, opdat ik mag groeien in liefde en gehoorzaamheid aan de Kerk en haar leringen. Ik bid ook voor


<>

Amen.

O nederige St. Joseph van Cupertino, u werd door God begunstigd bij het overwinnen van de moeilijkheden en zorgen van studies en examens. Bemiddel voor mij bij de Heilige Geest, opdat mijn geest en geheugen gesterkt mogen worden bij het nastreven van Gods wijsheid. Help mij om God mijn allerbeste werk aan te bieden en help mij te groeien in kennis en nederigheid. Alles wat ik in het leven probeer te leren, zal in dienst van God worden aangeboden.

St. Joseph van Cupertino, bid voor mij.

Onze Lieve Vrouw van Goede Studies, bid voor mij.

Heilige Geest, verlicht mij!

Amen.

Reciteren
Onze Vader
Heilige Maria
Glorie Be

Lees verder: Het brandweergebed voor brandweerlieden en echtgenoten