Gebeden aanmoedigen voor veilig reizen en bescherming

Encouraging Prayers

Ieder van ons wil onze bestemming in een veilige en gezonde toestand bereiken. Misschien maak je je meer zorgen dan dat je geniet. U hoeft zich niet onnodig zorgen te maken als u een gelovige in God bent.Je zult veilig reizen, je zult niet moe worden of struikelen... Omdat God daar bij je zal zijn; hij zal je veilig en gezond houden. (Spreuken 3:23). Onder zijn leiding ben je beschermd.Hier zijn enkele van de gebeden die u kunt gebruiken in tijden van reizen.

Gebeden aanmoedigen voor veilig reizen en bescherming

Gebeden aanmoedigen voor veilig reizen en beschermingGebeden voor veilig reizen gericht aan beschermengel

Mijn heilige engelbewaarder, vraag de Heer om de reis die ik onderneem te zegenen, zodat het de gezondheid van mijn ziel en lichaam ten goede komt; dat ik zijn einde mag bereiken; en dat ik, als ik veilig en wel terugkeer, iedereen in goede gezondheid thuis mag aantreffen. Bewaak, leid en bewaar ons. Amen.

Reizende genade Gebed voor veilig reizen (Psalm 121:7-8)

Heer, schenk mij alstublieft reizende genaden en bescherm mij op mijn reis tegen al het kwaad. Waak over mijn leven en bewaar mijn ziel. Wees bij me vanaf het moment dat ik de voordeur uitstap en totdat ik terugkom. Zowel nu als voor altijd. Amen.

gebed tot heilige johannes van god

Gebed om genade van God tijdens het reizen (Psalm 145:8-9)

Heer, u bent zo genadig en vol mededogen. Wees alsjeblieft bij me als ik ongeluk tegenkom op mijn reis. Dank u dat u traag bent tot woede en overloopt van genade als ik onderweg een verkeerde afslag maak. Je bent goed voor iedereen. Alles wat je doet is vol genade. Amen.Lees verder: Bekijk andere krachtige gebeden zoals Gebeden voor bescherming en veiligheid

Gebed voor veilig reizen van het hele gezin

Gebed voor veilig reizen van het hele gezin

Anglicaans gebed voor veilig reizen van het hele gezin

O God, onze hemelse Vader, wiens glorie de hele schepping vervult, en wiens aanwezigheid we vinden waar we ook gaan: bewaar degenen die reizen; omring ze met je liefdevolle zorg; bescherm ze tegen elk gevaar; en breng ze veilig aan het einde van hun reis; door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Ierse zegeningen voor degenen die reizen

Moge de weg stijgen om je te ontmoeten, Moge de wind altijd in je rug zijn, Moge de zon warm op je gezicht schijnen, De regens zacht op je velden vallen en, Tot we elkaar weer ontmoeten, Moge God je in de palm van Zijn hand houden .

Iers gebed voor een veilige reis

Moge God je altijd geven Een zonnestraal om je te verwarmen, Een manestraal om je te betoveren, Een beschutte engel, zodat niets je kan deren.

Lees verder: Boondock Saints Gebed Betekenis en Bijbelse oorsprong

bijbelse betekenis nummer 444

Gebed van heiligen tijdens het reizen

Mogen de heiligen je beschermen en je vandaag zegenen En mogen problemen je negeren bij elke stap van de weg. God zij op uw weg, elke manier waarop u gaat

Beschermengelgebed voor op reis

O almachtige en barmhartige God, die uw engelen de opdracht heeft gegeven om ons te leiden en te beschermen, beveel hen om onze ijverige metgezellen te zijn vanaf onze vertrek tot onze terugkeer; om ons te kleden met hun onzichtbare bescherming; om ons te behoeden voor elk gevaar voor botsingen, brand, explosies, vallen en kneuzingen; en ten slotte, ons te hebben behoed voor alle kwaad, en vooral voor de zonde, om ons naar ons hemelse thuis te leiden. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.

Orthodox christelijk gebed

Denk, o Heer, aan hen die over land, over zee en door de lucht reizen; van oud en jong, de zieken, de lijdenden, de treurenden, de gekwelden, de gevangenen, de behoeftigen en de armen; en zend over hen allen Uw barmhartigheden uit, want Gij zijt de Gever van alle goede dingen. Amen.

Gebed tot Onze Lieve Vrouw van de snelweg

O Vrouwe van de Snelweg, wees met ons op onze reis, want al uw wegen zijn mooi en al uw paden zijn vrede. O God, die met onuitsprekelijke voorzienigheid de wereld regeert en regeert, geef ons, uw dienaren, door de voorspraak van onze waakzame moeder, om beschermd te worden tegen alle gevaar en veilig naar het einde van onze reis te worden gebracht. Amen.

Lees verder: Meest gedetailleerde gids over Wonderbaarlijk Padre Pio-gebed voor genezing

Eenvoudig reizend genadegebed

In de naam van God ga ik op deze reis. Moge God de Vader met mij zijn, God de Zoon mij beschermen en God de Heilige Geest aan mijn zijde zijn. Amen.

Gebed tot St. Christopher patroonheilige van reizigers

Gebed tot St. Christopher patroonheilige van reizigers

Gebed tot St. Christopher patroonheilige van reizigers

Beste Sint-Christoffel, bescherm me vandaag op al mijn reizen langs de weg. Geef uw waarschuwingsteken als het gevaar nabij is, zodat ik kan stoppen terwijl het pad vrij is. Wees bij mijn raam en leid me door wanneer het zicht uit het niets vervaagt. Draag mij veilig naar mijn bestemde plaats, zoals u Christus in uw innige omhelzing droeg. Amen.

wat betekent het getal 28 in de bijbel?
Automobilist

Gebed van de automobilist voor een veilige reis

Gebed van de automobilist voor een veilige reis

Geef mij, o Heer, een vaste hand en een waakzaam oog. Dat niemand gewond zal raken als ik langskom. Gij hebt het leven gegeven, ik bid dat geen enkele daad van mij die gave van U mag wegnemen of bederven. Bescherm degenen, lieve Heer, die mij gezelschap houden, tegen het kwaad van vuur en alle rampspoed. Leer mij mijn auto te gebruiken voor de behoefte van anderen; Mis niet door liefde voor overmatige snelheid de schoonheid van de wereld; dat ik aldus met vreugde en hoffelijkheid mijn weg mag vervolgen. St. Christoffel, heilige beschermheilige van reizigers, bescherm me en leid me veilig naar mijn bestemming. Amen.

Een gebed voor autoreizen

Lieve Heer, ik bid voor een veilige reis in onze auto vandaag. Ik vraag dat er geen onverwachte mechanische of bandenproblemen zullen optreden. Houd ons alsjeblieft veilig op deze drukke wegen en op de anderen waarmee we het delen. Geef mij als chauffeur het inzicht wanneer ik pauzes moet nemen, zodat ik mezelf niet tot het uiterste drijf. Laat je engelen los om ons te omringen en ons te beschermen totdat we onze eindbestemming bereiken. In uw naam bid ik. Amen.

Een gebed voor geen ongevallen

Lieve Heer, ik bid voor al degenen die vandaag op pad zijn. Ik bid dat ze voorzichtiger zullen zijn en minder afgeleid. Help ons te navigeren op de overvolle wegen op weg naar onze bestemming. Ik bid dat je je engelen zult vrijlaten rond elk voertuig op de weg en dat er geen ongelukken zullen gebeuren. Ik vraag dat al diegenen die reizen hun bestemming veilig zullen bereiken. In uw naam bid ik. Amen.

Een gebed voor vliegtuigreizen

Een gebed voor vliegtuigreizen

Een gebed voor vliegtuigreizen

Lieve Heer, ik bid voor de reis die we gaan maken met dit vliegtuig. Ik bid dat er geen mechanische fouten of noodsituaties zullen optreden. Ik bid voor onze piloot, dat hij of zij alert is, scherpe ogen heeft en vaste handen tijdens deze vlucht. Ik bid voor onze stewardessen dat ze vriendelijk, alert en adequaat voorbereid zullen zijn op onze reis. Ik bid ook voor mijn medepassagiers, dat iedereen in een goed humeur en in goede gezondheid zal zijn. Ik bid dat iedereen in staat zal zijn om veilig te komen waar ze moeten gaan. In uw naam bid ik. Amen.

Een gebed voor aangenaam weer tijdens het reizen

Lieve Heer, ik bid voor onze aanstaande reis en voor goed weer. Het is de laatste tijd gek geweest met sneeuwstormen, regen en overstromingen, en bosbranden in heel ons land. Ik bid dat het weer goed zal zijn als we aan onze reis beginnen tot aan onze eindbestemming. Ik bid ook dat het goed zal zijn als we terugkeren. Ik vraag u om alle slechte weersomstandigheden in ons geweldige land op te heffen, zodat iedereen die reist het kan halen en bij zijn dierbaren kan zijn. In uw naam bid ik. Amen.

Gebed voor een gezegende vakantie

Gebed voor een gezegende vakantie

Gebed voor een gezegende vakantie

Laat de vrede van Christus in uw hart heersen, want als leden van één lichaam bent u tot vrede geroepen. En wees dankbaar. Kolossenzen 3:15

Hemelse Vader, zegen alstublieft onze vakantie. Help onze familie om geduld en begrip te hebben. Leid ons om ons bewust te zijn van dit geschenk van tijd samen. Help ons om compromissen te sluiten wanneer dat nodig is en om te gaan met elke chaos die op ons pad komt met Uw liefde en genade. Open onze ogen om echt de schoonheid te zien van de herinneringen die we creëren die een leven lang meegaan. Amen.

Lees verder: Volledige betekenis van Voetafdrukken in het zand gedicht

Een gebed voor gezinnen die met kinderen reizen

Lieve Heer, ik bid voor onze aanstaande reis met de kinderen. Ik vraag u om hun lichamen te bewaken zodat er geen ziekte zal optreden terwijl wij weg zijn. Ik bid dat ze een goed humeur hebben en weinig afleiding zullen veroorzaken op weg naar onze bestemming. Help me te onderscheiden wanneer ze een pauze of rust nodig hebben tijdens deze reis, maar help ons een geweldige tijd te hebben. In uw naam bid ik. Amen.

Gebeden voor de veilige reis van iemand anders

Beste God, ik bid voor een veilige reis van (noem naam), leid en bescherm haar/hem alstublieft zodat zij/hij haar/zijn bestemming veilig kan bereiken. Ik bid ook voor de piloot van het vliegtuig - geef hem de tegenwoordigheid van geest dat hij in staat zal zijn om zijn plicht en verantwoordelijkheden te doen voor hun veiligheid terwijl ze reizen. In Jezus naam bid ik. Amen.

Gebed voor de veilige reis van uw geliefde

Moge God in de hemel je beschermen op weg naar [NAAM VAN BESTEMMING] en moge Zijn engel je vergezellen.

Wat zegt de Bijbel over bescherming tijdens het reizen ?

Hoewel reizende barmhartigheden niet in de Bijbel voorkomen, zijn er talloze voorbeelden van God die barmhartigheid toont voor anderen.

7007 nummer

Hij wijst je de weg zodat je geen moment in paniek raakt. Het wordt prachtig uitgelegd in het bijbelvers Deuteronomium 31:8- De Heer zelf gaat voor u uit en zal bij u zijn; hij zal je nooit verlaten noch in de steek laten. Wees niet bang; wees niet ontmoedigd.

Ook al voel je je soms bang, maar onthoud altijd dat God de weg voor je zal vrijmaken. Het enige dat u kunt doen, is op Hem vertrouwen en genieten van de rest van uw reis.

Ik hoop dat je dit artikel nuttig vond.